Privacy & Cookies

Beste bezoeker,

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Om ervoor te zorgen dat u zich veilig voelt tijdens uw bezoek aan onze website, geeft:

 • Naam: InBev Nederland NV
 • Adres: Ceresstraat 1, Postbus 3212, 4800 MA Breda
 • Telefoonnummer: 0031(0)76 525 2424
 • E-mailadres: consumer.care.nl@ab-inbev.com
 • KvK nummer: 20080399
 • BTW nummer: nl001337944b01

(hierna ‘AB InBev Nederland’) u hierna gedetailleerde informatie over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens. Het doel van deze data privacy policy is u te informeren over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en overdragen. Het gebruik van deze website impliceert uw aanvaarding van deze privacy policy. Indien u niet akkoord gaat met onze privacy policy, gelieve deze website niet te gebruiken.

 

Gegevens die we verzamelen en de doeleinden waarvoor we die verzamelen

We verzamelen op twee manieren persoonlijke informatie over onze gebruikers:

 • door registratie en informatie waarvan we vragen dat u die ingeeft op bepaalde pagina’s op de website; en/of
 • door cookies (meer informatie over cookies kunt u hieronder vinden).

We kunnen u vragen naar uw naam, leeftijd, huisadres, gemeente, postcode, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, opmerkingen, suggesties of andere informatie met betrekking tot onze website, onze producten of diensten, of ons bedrijf. Daarnaast kunnen andere specifieke types van informatie gevraagd worden in verband met wedstrijden, sweepstakes, andere promotie-aanbiedingen of andere marketingactiviteiten. Wij verzamelen die persoonlijke informatie met als doel:

 • die informatie binnen AB InBev Nederland te gebruiken naarmate we verder werken aan onze droom om het beste bierbedrijf in een betere wereld te zijn (hiervoor maken we enkel gebruik van uw opmerkingen of suggesties);
 • u te contacteren om u te melden dat u een wedstrijd of een sweepstake hebt gewonnen;
 • u informatie te sturen als u gewonnen hebt, of uw deelname aan toekomstige wedstrijden of evenementen te bevestigen;
 • of u de laatste mailings of andere marktinformatie te sturen over AB InBev Nederland en onze bedrijven waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren, via e-mail/post/SMS (als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven op het ogenblik waarop u zich hebt aangemeld).

AB InBev Nederland en haar vertegenwoordigers zullen uw persoonlijke informatie slechts zo lang bijhouden als nodig voor de vervulling van de hierboven beschreven doeleinden of zoals vereist door de wet.

U kunt zich uitschrijven voor het ontvangen van marketinginformatie van ons door op eender welk tijdstip eenvoudig “stop” terug te sms’en of “uitschrijven” terug te mailen wanneer u een marketingboodschap ontvangt of door op de link “uitschrijven” te klikken in de marketingmail die we u gezonden hebben. Daarnaast kunt u ons ook een verzoek sturen aan de hand van de contactgegevens die u onderaan deze policy vindt.

Gelieve op te merken dat indien u verkiest om geen promotionele boodschappen van ons meer te ontvangen, we u steeds informatie zullen blijven sturen die verband houdt met elke account die u mogelijk bij ons hebt, of met de zakelijke relatie die u mogelijk met ons hebt, zoals een verzoek dat u hebt gedaan voor of over onze goederen en diensten (zoals transactionele boodschappen over sweepstakes waaraan u mogelijk hebt deelgenomen).

 

Rechten van de Gebruiker

Als gebruiker hebt u het recht informatie te vragen over de gegevens die we over u bijhouden alsook over het doel van het bijhouden. Daarnaast hebt u het recht te eisen dat incorrecte gegevens gecorrigeerd worden en gegevens verwijderd worden wanneer die ongepast of niet langer noodzakelijk zijn. U heeft ook het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken, evenals het recht op de overdraagbaarheid van gegevens. Als persoonlijke gegevens worden verzameld volgens Art. 6 (1) (f) Algemene Verordening Gegevensverwerking (‘AVG’), heeft u het recht om u te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens. We zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden overschrijden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Neem gerust contact met ons op voor informatie, verzoeken en suggesties op het vlak van gegevensbescherming.

 

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van het apparaat van een bezoeker worden geplaatst. Met cookies kunt u informatie een bepaalde tijd opslaan en het apparaat van de bezoeker identificeren. Voor een betere begeleiding van de gebruiker en een individuele weergave van de prestaties maken we gebruik van permanente cookies. We gebruiken ook zogenaamde sessie-cookies, die automatisch worden gewist als u uw browser sluit. U kunt uw browser ook zo instellen dat u erover wordt ingelicht wanneer mogelijk cookies zullen worden gedownload. Zo blijft het gebruik van cookies transparant. Wij verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig Art. 6 (1) (f) AVG op grond van bovenvermelde gerechtvaardigde belangen.

Tijdelijk Google Analytics: Google Analytics is een tool die eigenaars van websites helpt meten hoe gebruikers met de inhoud van de website omgaan. Wanneer een gebruiker tussen webpagina’s navigeert, bezorgt Google Analytics eigenaars van websites JavaScript-tags (bibliotheken) om informatie op te slaan over de pagina die een bezoeker bezocht heeft, zoals de URL van die pagina. De JavaScript-bibliotheken van Google Analytics gebruiken HTTP-cookies om te “herinneren” wat een gebruiker op vorige pagina’s / bij vorige interacties met de website gedaan heeft.

De meeste webbrowsers laten een zekere controle over de meeste cookies toe via de browserinstellingen. Om meer te vernemen over cookies, met inbegrip van welke cookies werden ingesteld en hoe ze te beheren en te verwijderen, gelieve www.allaboutcookies.org te willen bezoeken.

Let op: als u ervoor kiest om het gebruik van cookies in uw browser volledig uit te schakelen, wordt deze website mogelijk niet weergegeven of functioneert deze niet op uw toestel.

 

Website Tracking technologieën

In deze website zijn er tools voor gerichte reclame geïntegreerd. Deze tools maken gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën en maken het ons mogelijk het gebruik van onze website door de bezoeker te analyseren. Daartoe wordt de informatie uit de cookie (waaronder uw IP-adres) naar ons gestuurd en opgeslagen om het ons mogelijk te maken het gebruik van onze website te optimaliseren en/of u advertenties te bezorgen die aansluiten op uw interesses. U kan het gebruik van deze traceertechnologieën beletten door de gepaste instellingen in uw browser te selecteren. In dat geval is het mogelijk dat u niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

We verwerken uw persoonlijke gegevens overeenkomstig Art. 6 (1) (f) AVG voor de legitieme doeleinden van het optimaliseren van onze website en het analyseren van uw gebruik van de website. De persoonlijke gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel (beantwoorden van uw vragen en opmerkingen).

 

Nieuwsbrieven

Op onze website kunt u zich inschrijven op onze gratis nieuwsbrief. U kunt uzelf altijd uitschrijven op de nieuwsbrief. Daarvoor kunt u de functie "uitschrijven" op onze website of de link "uitschrijven" op het einde van elk e-mailbericht gebruiken. Uw e-mailadres wordt dan onmiddellijk uit het distributiesysteem verwijderd.

Indien u zich op de nieuwsbrief inschrijft, stemt u in met de hiernavolgende verklaringen van instemming:

Ik stem ermee in van AB InBev Nederland danwel van haar biermerken reclame te ontvangen in de vorm van nieuwsbrieven.

We verwerken uw persoonlijke gegevens overeenkomstig Art. 6 (1) (a) AVG. De persoonlijke gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel (beantwoorden van uw vragen en opmerkingen). Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk voor het versturen van onze nieuwsbrieven (Art. 6 (2) (c) AVG).

 

Sociale media plug-ins

Onze website bevat verschillende knoppen voor sociale media in de vorm van een link. Onder meer de volgende knoppen voor sociale media zijn voorzien (niet uitputtende lijst):

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube

We willen u er op wijzen dat, als u een website bezoekt waarop sociale media plug-ins voorkomen, bepaalde gegevens (uw huidig IP-adres, bezochte sites, dag en uur van bezoek van de websites enz.) naar deze sociale media diensten worden gestuurd, zelfs als u niet bent aangemeld bij deze diensten.

Als u reeds bent aangemeld bij de sociale media dienst wanneer u op de knop klikt, kan de sociale media dienst deze gegevens ook gebruiken om uw gebruikersnaam en mogelijk zelfs uw echte naam te achterhalen. Wij hebben geen controle over de omvang, de aard en het doel van de verwerking van deze gegevens door de sociale media dienst. Gelieve te noteren dat sociale media diensten perfect in staat zijn deze gegevens te gebruiken om gepseudonimiseerde en zelfs geïndividualiseerde gebruikersprofielen aan te maken.

Aan u de keuze om te beslissen of u wilt dat uw persoonlijke gegevens naar sociale media diensten worden doorgestuurd, via de zogenaamde 2-Click-Methode. De 2-Click-Methode verwijst naar een techniek voor de bescherming van de identiteit van consumenten indien op een website knoppen voor sociale media voorkomen. Het 2-Click-systeem maakt gebruik van statische links, waarbij de knoppen door een gebruiker moeten worden “geactiveerd” vóór gegevens worden doorgestuurd naar de sociale media server. Een knop wordt geactiveerd met de eerste “click”. Eens de knop is geactiveerd, heeft de sociale media dienst toegang tot alle hierboven vermelde informatie. Met een tweede “click” zal de gebruiker met de website kunnen communiceren door gebruik te maken van zijn of haar profiel op het geactiveerde sociale media platform, bijvoorbeeld door een bericht te delen of te “liken”.

U vindt meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot

 

Contacteer ons

De verantwoordelijke voor deze website is AB InBev Nederland en u kunt contact met ons opnemen via: consumer.care.nl@ab-inbev.com.

Indien u het contactformulier gebruikt om met ons in contact te komen, verzamelen en verwerken we enkel uw naam, uw e-mailadres en uw vragen en opmerkingen.

Het staat u vrij ons meer informatie te geven.

We verwerken uw persoonlijke gegevens overeenkomstig Art. 6 (1) (f) AVG op grond van de gerechtvaardigde belangen u te antwoorden en om met u in contact te blijven. De persoonlijke gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel (beantwoorden van uw vragen en opmerkingen).

 

Beveiligingsmaatregelen

We nemen technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens zoveel mogelijk te beschermen. Naast de geheimhoudingsverbintenis van onze medewerkers en een nauwkeurige selectie en opvolging van onze dienstverleners beveiligen we ook onze werkomgeving op een adequate manier.

We maken gebruik van gegevensencryptie om ervoor te zorgen dat onbevoegde personen toegang zouden krijgen tot uw gegevens. De via deze website verzamelde gegevens zullen via het internet tussen uw computer en onze server worden uitgewisseld, waarbij gebruik wordt gemaakt van 256-Bit TLS (Transport Layer Security) in-transit encryptie. Als de verbinding versleuteld is, zal het vergrendelsymbool in de statusbalk van uw browser op “vergrendeld” staan en zal de adresregel beginnen met “https://". We maken geen gebruik van encryptie als u ons enkel algemeen beschikbare informatie bezorgt. In onze database opgeslagen gegevens zijn versleuteld via 256-Bit AES storage encryptie.

 

“Do Not Track”

“Do Not Track” is een opt-in browserinstelling waarmee gebruikers ervoor kunnen kiezen niet getraceerd te worden door websites die ze niet bezoeken, noch door analysediensten, advertentienetwerken en sociale platformen. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen en “Do Not Track” kiezen. Wanneer u dat hebt gedaan, wordt een “Do Not Track” verzoek verstuurt wanneer u vanop uw browser een website bezoekt, en wordt uw activiteit als gebruiker niet langer getraceerd.

 

Wettelijke leeftijd om alcohol te drinken

Deze website is niet bedoeld voor personen die de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken nog niet hebben bereikt (in Nederland: jonger dan 18 jaar). Daarom voeren we bij elk bezoek aan de website een leeftijdscontrole uit. Als we later vaststellen dat een persoon die de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken nog niet heeft bereikt ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we deze informatie wissen.

 

Overdracht naar derden

Mogelijks kunnen we uw persoonlijke informatie doorgeven aan derden, zoals onze leden, onze professionele raadgevers, onze externe en interne dienstverleners die bepaalde diensten aan ons verlenen (zoals bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven, IT hosting en marktonderzoek). We kunnen uw persoonlijke informatie doorgeven voor de hierboven vermelde doeleinden, en enkel voor specifieke doeleinden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze dienstverleners zijn ertoe gehouden uw persoonsgegevens enkel volgens onze strikte instructies te verwerken, en op voorwaarde dat ze gepaste technische en organisatorische maatregelen kunnen treffen om uw gegevens te beschermen.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook bekendmaken als dat door de wet vereist of toegelaten is, als het nodig is om een levensbedreigende situatie of een dreiging voor de gezondheid of veiligheid te voorkomen, of als het omwille van een andere reden toegelaten is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Informatie naar het buitenland versturen

Persoonlijke informatie wordt slechts onder bepaalde omstandigheden naar het buitenland verstuurd, onder meer naar andere dochterondernemingen van onze bedrijfsgroep waarvan het moederbedrijf het Belgische bedrijf is, ANHEUSER-BUSCH INBEV NV met KBO-registratienummer 0417.497.106, om accommodatiediensten en ondersteunende diensten binnen de groep aan te bieden.

AB InBev Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet sturen naar een bestemmeling buiten de EU/EER zonder vooraf uw toestemming te hebben verkregen of te hebben voldaan aan de toepasselijke privacywetgeving.

 

Data Privacy Officer

Voor vragen, opmerkingen of klachten gerelateerd aan uw persoonsgegevens neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

Contact: Selecteer de tab “Contact Data Protection Officer” in de ContactUs Form.

Door hierop te klikken, verlaat u deze website en wordt u doorgestuurd naar onze wereldwijde “contacteer ons” website (https://contactus.ab-inbev.com) die niet door ons wordt beheerd.

 

Klachten

Indien u van oordeel bent dat we uw wettelijke rechten of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming niet in acht hebben genomen, kunt u intern een klacht indienen via onze klachtenprocedure, of u kunt een formele klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.

Step 1: Informeer ons

Indien u een klacht wilt indienen, dient u dat te melden bij onze Data Protection Officer (DPO).

Stap 2: Onderzoek van de klacht

Onze DPO zal uw klacht onderzoeken.

U zult binnen een redelijke termijn (in principe één maand, maar we houden u op de hoogte als we meer tijd nodig hebben om uw aanvraag te verwerken) een schriftelijke reactie op uw klacht ontvangen.

Stap 3: Contact met de Autoriteit Persoonsgegevens

We hebben er alle vertrouwen in dat uw klacht snel en op een eerlijke manier intern zal worden behandeld. Indien u echter niet tevreden bent, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens op de volgende manier:

Gelieve de klachtenprocedure van de Autoriteit Persoonsgegevens hiervoor te gebruiken.

Alle klachten of briefwisseling met betrekking tot deze Privacy Policy moeten naar onze DPO worden gestuurd.

 

Online Shop

Vóór u een bestelling kunt plaatsen, moet u zich inschrijven op de website. Door in te loggen op de website kunt u uw persoonlijke gegevens controleren en hebt u toegang tot alle afgehandelde of openstaande bestellingen. We verzamelen niet meer persoonlijke gegevens als nodig. De persoonlijke gegevens die u ons bezorgt wanneer u zich aanmeldt of een bestelling plaatst, zullen enkel worden gebruikt voor de verwerking van uw bestellingen. We gebruiken uw gegevens niet voor marketing- of andere doeleinden. Voor een veilige overdracht van gevoelige bank- en creditcardgegevens en om bescherming te bieden tegen misbruik van gegevens, maken we gebruik van in-transitencryptie (SSL, Secure Socket Layer).

Vóór het bevestigen van een bestelling bieden wij u een keuze uit verschillende betaalmethodes.

We verwerken uw persoonlijke gegevens overeenkomstig Art. 6 (1) (b) AVG. De persoonlijke gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel (het bestellen van goederen op onze webshop) en er geen verplichte bewaartermijn dient nageleefd te worden. Het verstrekken van dergelijke gegevens is nodig om een bindend contract aan te gaan (Art. 6 (2) (c) (AVG).

 

Datum van inwerkingtreding en aanpassingen

Deze policy werd gecreëerd op en is in werking sinds 25 mei 2018 en vervangt de vorige versie van de website privacy&cookiepolicy. Wij behouden ons het recht voor om, naar ons volledig eigen goeddunken, op elk ogenblik, delen van deze policy te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. U dient deze pagina regelmatig te verifiëren teneinde kennis te nemen van de meest recente versie van deze policy, aangezien uw voortgezet gebruik van deze website na het plaatsen van wijzigingen aan deze bepalingen zal betekenen dat u deze wijzigingen aanvaardt. Niettegenstaande het voorgaande, zullen wij niet retroactief belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons gebruik van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming.